17 czerwca w Wypożyczalni dla dzieci i Młodzieży odbyło się uroczyste pasowanie dzieci z Publicznego Przedszkola nr 6 na czytelników Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wodzisławiu Śl. Dzisiejsza uroczystość zamykała cykl całorocznych spotkań z książką w ramach zajęć Magia Czytania. W trakcie spotkań dzieci miały okazję zapoznać się z biblioteką, jej zasadami funkcjonowania oraz bogatym księgozbiorem dziecięcym. Całoroczne spotkania miały na celu zachęcenie dzieci do jak najczęstszego sięgania po książkę.
W dniu dzisiejszym, w świat książek i wierszy Juliana Tuwima najmłodszych wprowadzili uczniowie Gimnazjum w Marklowicach. Kolejnym etapem spotkania było uroczyste pasowanie dzieci na czytelników. Przedszkolaki otrzymały karty biblioteczne, dyplomy okolicznościowe oraz książki. Na zakończenie przygotowany został słodki poczęstunek.
Dziękujemy p. Beacie Krauze oraz wszystkim pracownikom Publicznego Przedszkola nr 6 w Wodzisławiu Śl. za otwartość i chęć uczestnictwa w działaniach prowadzonych przez bibliotekę na rzecz promocji czytelnictwa wśród dzieci.
Dziękujemy również p. Jadwidze Brachmańskiej-Patraszewskiej, p. Agnieszce Marczykowskiej oraz uczniom Gimnazjum w Marklowicach za pracę i zaangażowanie w przygotowaniu przedstawienia.

Czytanie książek, to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła

/Wisława Szymborska/