Konkurs Tuwim Malowany Rozstrzygnięty

18 kwietnia 2013 r. w sali multimedialnej MiPBP w Wodzisławiu Śl. odbyło się uroczyste rozdanie nagród w konkursie plastycznym “Tuwim malowany” zorganizowanym z okazji Roku Juliana Tuwima. Uroczystość uświetnił występ p. Marcina Szewczyka ze Stowarzyszenia Baszta, który przedstawił dzieciom wiersz J. Tuwima pt. “Rycerz Krzykalski”, zaś dzieci z PP nr 6 pod kierunkiem p. Beaty Krauze,  zaprezentowały scenki na temat pierwszej pomocy oraz radzenia sobie w trudnych sytuacjach.
Na konkurs napłynęło 270 prac dzieci z placówek oświatowych całego miasta. Nadesłane prace oceniane były w dwóch kategoriach wiekowych: 5-6 lat oraz 7-9 lat. Łącznie komisja wyróżniła 30 prac plastycznych. Nagrody wręczał p. Mieczysław Kieca – Prezydent Miasta Wodzisławia Śl. oraz p. Joanna Stolarska – kierownik Biura Kultury, Sportu i Zdrowia.
W kategorii dzieci młodszych nagrody zdobyli: I miejsce – Natalia Olszar (PP nr 3), II miejsce – Julia Nowak (PP nr 3), III miejsce – Anna Gamza ( PP nr 1), zaś w grupie starszych dzieci I miejsce zdobyła Katja Skupień (SP nr 3), II miejsce – Bartłomiej  Ćwik (SP nr 21), III miejsce – Mateusz Kamyk (SP nr 21). Wszystkim laureatom konkursu serdecznie gratulujemy.