W dniu 19.03.2009 w siedzibie MiPBP w Wodzisławiu Śl. odbyły się I Prezentacje Bibliotek Publicznych Powiatu Wodzisławskiego. Swoje stanowiska pokazało 7 bibliotek : gminne z Godowa, z Gorzyc z siedzibą w Rogowie, z Marklowic, z Mszany, oraz miejskie z Pszowa, z Radlina, z Rydułtów. Gminna Biblioteka Publiczna z Lubomi z przyczyn nam nieznanych nie wzięła udziału w prezentacjach.

Biblioteki przygotowały stoiska prezentujące dorobek każdej z książnicy oraz prezentację multimedialną , opisującą działalność danej biblioteki.

Gośćmi honorowymi był Jerzy Rosół -Starosta Powiatu Wodzisławskiego, Aleksandra Chudzik , zastępca prezydenta miasta Wodzisław SL. oraz przedstawicielki Biblioteki Śląskiej , instruktorki : Agnieszka Kapustka oraz Agnieszka Koszowska.

Bibliotekarki z Biblioteki Śląskiej przedstawiły dwa projekty w ramach których biblioteki gminne, miejsko-gminne i w miastach do 20 tyś mogą pozyskać środki na działalność i komputeryzację . Prezentacje spełniły swoje zadanie: pokazały dorobek bibliotek, posłużyły wymianie doświadczeń i pomysłów, zaowocowały współpracą w dziedzinie realizacji projektów i ogólnopolskich kampanii oraz wspólnymi pomysłami na działalność bibliotek w środowisku. Zapraszamy znowu za rok.