Fundacja Orange przyznała naszej Bibliotece dotację w wysokości 6741,63zł z przeznaczeniem na edukację oraz popularyzację i zwiększenie wykorzystania internetu przez pracowników i użytkowników biblioteki, a w szczególności na zapewnienie dostępu do szerokopasmowych łączy internetowych w placówce głównej oraz filiach. Dotacja przeznaczona jest również na zakup materiałów oraz prowadzenie projektów o charakterze edukacyjnym.

Fundacja jest organizacją pozarządową. Celem programu "Akademia Orange dla bibliotek" jest wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez zwiększenie dostępu do nowych technologii komunikacyjnych i promocję ich wykorzystania tak, by gminne biblioteki publiczne stały się nowoczesnymi, wielofunkcyjnymi centrami informacyjnymi, kulturalnymi i edukacyjnymi.