20 października 2011 w sali multimedialnej odbyły się warsztaty dla bibliotekarzy z terenu powiatu wodzisławskiego prowadzone przez zespół szkoleniowców Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA. Zajęcia przybliżają w zarysie główne założenia pedagogiki zabawy. W formie warsztatowej uczestnicy doświadczają działań bez rywalizacji i oceniania. Program zajęć to tańce i zabawy integracyjne, zabawy z chustą, ale także działania kładące nacisk na dydaktyczną wartość zabawy.