Z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego, który przypada na 21 lutego, MiPBP w Wodzislawiu Śl. zaprosiła dzieci wodzisławskich szkół podstawowych na spotkanie z panem Marcinem Szewczykiem ze Stowarzyszenia "Baszta". Spotkanie poświęcone było naszemu regionalnemu językowi czyli gwarze śląskiej. Nasz gość, wychowany w tym kręgu kulturowym przybliżył nam tradycje i obyczaje Ślązaków oraz przeczytał opowiadania ludowe ziemi rybnickiej i wodzisławskiej autorstwa Jerzego Buczyńskiego pt. "Skarbnik" i "Utopiec". Dzieci usłyszały również fragmenty "Kubusia Puchatka" w tłumaczeniu Marka Szołtyska. Niewątpliwie dialekt śląski jest dość trudny w odbiorze i wymaga od słuchaczy skupienia uwagi. Jednak dzieci nie miały z tym większego problemu, bardzo uważnie wsłuchiwały się w czytany tekst i rozumiały sens i znaczenie wielu słów. Bardzo dziękujemy panu Marcinowi za ciekawe spotkanie z gwarą śląską. Mamy nadzieję, że zachęciliśmy młode pokolenie do bliższego zapoznania się z bogatą, aczkolwiek mało popularną literaturą naszego regionu.