Józef Musioł – prawnik, publicysta, związany ze Śląskiem zarówno pochodzeniem, jak i częścią pracy zawodowej i społecznej. Urodzony 9 I 1933 r. w Połomii (dawny pow. rybnicki) w rodzinie o tradycjach powstańczych. Po krótkim okresie pracy nauczycielskiej w 1953 r. podejmuje studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 1976 r. uzyskuje stopień doktora nauk prawnych u prof. Jana Baszkiewicza. Od 1957 r. pracuje w organach wymiaru sprawiedliwości, przechodząc kolejne szczeble awansu od aplikanta sądowego do sędziego Sądu Najwyższego w 1977 r. W 1976 r.zastępca redaktora naczelnego „Prawa i Życia”, w 1977 r. zastępca dyr. Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce, od 1983 r. wiceminister sprawiedliwości. Inicjator i współorganizator Rybnickich Dni Literatury oraz licznych imprez kulturalnych i patriotycznych zarówno na Śląsku, jak i w kraju. Członek i działacz m.in. Stronnictwa Demokratycznego, Związku Prawników Polskich, Stowarzyszenia Dziennikarzy PRL, Związku Literatów Polskich, Rady Naukowej Instytutu Śląskiego w Opolu, Śląskiego Instytutu Naukowego w Katowicach. Laureat m.in. nagrody Juliusza Ligonia Polskiego Radia w Katowicach (1984) oraz nagrody specjalnej SDP za książkę Przesłuchanie. Autor licznych artykułów prasowych, jak i pozycji zwartych, m.in. Ludzie tej ziemi (1974, 1980), Sądy polowe w III powstaniu śląskim (1978), Przesłuchanie (1977) – wydane w RFN jako DasVerhör (Merzig 1986), Sędzia i kat, czyli jeden dzień doktora Thümmlera (1986), wysoko oceniona przez krytykę.

*************************************************************

Głównym tematem spotkania był Śląsk i jego mieszkańcy – Ślązacy. Na początku prof.Musioł przedstawił licznie zgromadzonej publiczności postać pilota Franaciszka Surmy, patrona Gimnazjum w Gołkowicach. W trakcie spotkania podkreślał często rolę przywiązania do śląskiej tradycji, języka i kultury. Poniżej prezentujemy kilka zdjęć ….