W wyniku przeprowadzonego postępowania do 14.000 euro na wykonanie zadania "Dostawa książek do budynku MiPBP ul. Daszyńskiego 2, 44-300 Wodzisław Śląski" zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2" z dnia 11 października 2013r. wpłynęło 6 ofert:

  • OFERTA NR 1 – Firma Handlowo-Księgarska Stańczyk, ul. Ks. Ściegiennego 32, 37-464 Stalowa Wola z wartością brutto: 11.666,32zł słownie: jedenaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć zł. trzydzieści dwa grosze,
  • OFERTA NR 2 – Księgarnia Orbita, Rynek 12, 44-200 Rybnik z wartością brutto: 11.542,87zł słownie: jedenaście tysięcy pięćset czterdzieści dwa zł. osiemdziesiąt siedem groszy,
  • OFERTA NR 3 – Matras Spółka Akcyjna, ul. Chromika 5a, 40-238 Katowice z wartością brutto 8.703,19zł słownie: osiem tysięcy zero trzy zł. dziewiętnaście groszy,
  • OFERTA NR 4 – Główna Księgarnia Szkolna Gajewicz, Gawin, Widłak Sp. Jawna, Al. Daszyńskiego 16, 31-534 Kraków z wartością brutto: 11.588,00zł słownie: jedenaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt osiem zł. zero zero groszy,
  • OFERTA NR 5 – Ego – Product Zbigniew Sochacki, ul. Rydlówka 5, 30-363 Kraków z wartością brutto 11.358,18zł słownie: jedenaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt osiem zł. osiemnaście groszy,
  • OFERTA NR 6 – Koncept Elżbieta Hajder, Wólka Sokołowska 237, 36-050 Sokołów Młp. z wartością brutto: 15.600,34zł słownie: piętnaście tysięcy sześćset zł. trzydzieści cztery grosze.

UZASADNIENIE WYBORU: wybrano ofertę nr 2 z wartością brutto 11.542,87zł ze względu na pełną kompleksowość oferty.