Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna poszukuje dostawcy prasy na rok 2012. Przedmiotem zamówienia jest systematyczna, codzienna prenumerata prasy dla Czytelni Głównej oraz Filii według załącznika.
Oferty należy przesyłać na adres Biblioteki lub faksem – 32 455 16 89 lub e-mailem – bibliotekaws@hoga.pl do dnia 01.12.2011r.
Dodatkowych informacji udziela p. Agnieszka Tatuś w godz. 11.00 – 15.00. Kryterium na podstawie którego nastąpi wybór oferty jest najniższa cena. Specyfikacja zamówieni: