W wyniku przeprowadzonego postępowania do 14.000,00 euro na wykonanie zadania pt. "Dostawa książek do budynku MiPBP ul. Daszyńskiego 2, 44-300 Wodzisław Śląski" zgodnie z załącznikiem nr 1 wpłynęły oferty:

  • OFERTA NR 1Główna Księgarnia Szkolna, Gajewicz, Gawin, Widłak, s.j., Al. Daszyńskiego 16, 31-534 Kraków z wartością brutto 4.556,00zł
  • OFERTA NR 2 Księgarnia Orbita, Rynek 12 44-200 Rybnik z wartością brutto 4.478,87zł
  • OFERTA NR 3 Naukowa.pl, Księgarnia Prawnicza IURIS PRUDENTIA, Katarzyna Glimasińska, Pl. M.C. Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin z wartością brutto 4.406,98zł

Oferta nr 3 Naukowa.pl, Księgarnia Prawnicza IURIS PRUDENTIA w załączniku nr 1 nie uwzględniła wszystkich tytułów, natomiast termin realizacji zamówienia wyznaczono do 10.07.2013
UZASADNIENIE WYBORU: wybrano ofertę nr 2  z najniższą ceną brutto 4.478,87zł