Agnieszka Frączek – Wiersze

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wodzisławiu Śl. zaprasza dzieci do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pt. Agnieszka malowana. Konkurs organizowany jest w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Poezji.

REGULAMIN KONKURSU

 1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 4 do 10 lat;
 2. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej, której przedmiotem jest ilustracja do wierszy Agnieszki Frączek – Rymowane dranie, czyli wiersze trudne niesłychanie, Trzeszczyki, czyli trzeszczące wierszyki, A w moim domu ciepło, ciepluteńko..., Berek literek, czyli psoty od A do Z i inne;
 3. Prace powinny być wykonane malarską techniką plastyczną na papierze (prace wykonane inną techniką nie będą podlegać ocenie);
 4. Format pracy A4;
 5. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach: I kategoria od 4 do 6 lat, II kategoria od 7 do 10 lat;
 6. Ocenie podlegać będą walory artystyczne oraz samodzielność wykonania pracy;
 7. Prace powinny być czytelnie opisane (imię, nazwisko, wiek, adres i nazwa placówki);
 8. Praca powinna zawierać adnotację dotyczącą tytułu utworu, do którego tworzona jest ilustracja;
 9. Prace powinny być przesłane lub złożone osobiście w Wypożyczalni dla Dzieci i Młodzieży MiPBP;
 10. Prace zostaną ocenione przez Komisję konkursową powołaną przez organizatora;
 11. Termin składania prac upływa 07.03.2015;
 12. Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody i wyróżnienia;
 13. Nagrodzone prace zostaną wystawione w bibliotece;
 14. O terminie rozdania nagród i otwarcia wystawy uczestnicy zostaną powiadomieni telefonicznie;
 15. Nadesłane prace stają się własnością organizatora i nie będą zwracane autorom.

Wszelkie informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Wypożyczalni dla Dzieci i Młodzieży – tel. 32 455-29-83 wewn. 39 (Urszula Dziura, Anna Tarcholik)