5 czerwca 2009 w ramach Dni Wodzisławia odbyło się spotkanie z pisarką, autorką książek dla dzieci Wiolettą Piasecką. Jak mówi autorka – inspiracją do tworzenia opowieści jest jej najbliższe otoczenie: rodzina, znajomi oraz koledzy i koleżanki jej nastoletniego syna. Za pośrednictwem swych bohaterów autorka przekazuje dzieciom wiarę w moc własnych zdolności i możliwość realizacji swych marzeń. Poszukiwanie prawdy, zwycięstwo dobra nad złem, wiara w drugiego człowieka to tylko nieliczne wartości przekazywane w treści baśni. Na widowni zasiadły dzieci z PP nr 3, PP z Syryni oraz uczniowie SP nr 3. Dzieci z zainteresowaniem słuchały autorki, która bardzo ciekawie opowiadała o swoim życiu oraz o swojej twórczej pracy. Spotkanie upłynęło w miłej i wesołej atmosferze. Po zakończeniu istniała możliwość zakupu książek pani Wioletty Piaseckiej.