Dobiegł końca drugi tydzień zajęć dla dzieci pt. "Letni ogród sztuki czyli wakacje w bibliotece" organizowany w wodzisławskiej książnicy, realizowany w ramach zadania publicznego: Aktywizacja kulturalna dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem okresu ferii letnich, dofinansowany przez Urząd Miasta.
W tym tygodniu zajęcia prowadzone były pod hasłem „Książkowy zawrót głowy” .
Uczestnicy tworzyli zakładkę gigant, ilustracje do książki – projektowane i wykonywane w grupach 4-5 osobowych. Dzieci wykonywały również projekty „owadów” książkowych oraz grę planszową gigant. W tym tygodniu w zajęciach udział wzięło ok. 130 dzieci.