• 13 czerwca 2016
Tworzymy Herb Rycerski 9

13 czerwca 2016 w Filii nr 10 w Zawadzie odbyły się warsztaty plastyczne „Tworzymy herb rycerski”. Były to kolejne zajęcia zorganizowane w ramach projektu Średniowieczne potyczki z Sienkiewiczem dofinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Po krótkim wprowadzeniu i zapoznaniu się z przykładowymi herbami polskimi i krzyżackimi młodzi artyści z wielkim zaangażowaniem przystąpili do projektowania i przenoszenia swoich pomysłów na papier. W trakcie zajęć powstały cztery herby: dwa polskie i dwa krzyżackie. Wszystkie prace powstałe w ramach projektu można zobaczyć w bibliotece.