XII Tydzień Bibliotek

Wybieram bibliotekę – to hasło XII Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek. Co roku Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich organizuje, w dniach 8-15 maja, Tydzień Bibliotek – program promocji czytelnictwa i bibliotek. Ma on na celu podkreślanie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększanie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą przygotowaną przez naszą bibliotekę!