• 5 lutego 2017
AUGUSTYN JÓZEF SJ - SPRAGNIENI OJCOWSKIEJ MIŁOŚCI

“Spragnieni ojcowskiej miłości” to zapis skupienia rekolekcyjnego wygłoszonego w Centrum Duchowości w Częstochowie w 2011 roku przez jezuitę Józefa Augustyna. Autor przedstawia problem ojcostwa zarówno od strony duchowo-moralnej, jak też egzystencjalno-psychologicznej. Ideą przewodnią skupienia jest myśl, że dojrzałe ojcostwo rodzi się w relacji mężczyzny do kobiety.  Stąd też skupienie jest skierowane tak do mężczyzn, jak i do kobiet. W rozważaniach podkreślona została wielka rola kobiety, żony i matki w budowaniu autorytetu ojca w rodzinie. Czyta autor.

Czas trwania płyty: MP3 Numer katalogowy w bibliotece: 2336