• 28 kwietnia 2021

Plakat: Baśniowe malowanie - Z Andersenem świętowanie - konkurs plastyczny dla dzieci. Namaluj siebie w ulubionej baśni Andersena. Termin oddawania prac: 30 kwietnia 2021

 

MIEJSKA I POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM
OGŁASZA
KONKURS PLASTYCZNY DLA DZIECI W WIEKU 7-10 LAT

BAŚNIOWE MALOWANIE
Z ANDERSENEM ŚWIĘTOWANIE

NARYSUJ SIEBIE W ULUBIONEJ BAŚNI ANDERSENA

Prace należy dostarczyć do Wypożyczalni dla Dzieci i Młodzieży MiPBP w Wodzisławiu Śląskim lub wybranej filii

TERMIN SKŁADANIA PRAC: 30 KWIETNIA 2021

KONKURS ZOSTAŁ ZORGANIZOWANY Z OKAZJI 216 ROCZNICY URODZIN H. CH. ANDERSENA

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO „BAŚNIOWE MALOWANIE – Z ANDERSENEM ŚWIĘTOWANIE”

 1. ORGANIZATOR
  Organizatorem konkursu jest Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna ul. Daszyńskiego 2, 44-300 Wodzisław Śląski
 2. CELE KONKURSU
  – Promowanie czytelnictwa wśród dzieci poprzez obchody 216. rocznicy urodzin Hansa Christiana Andersena,
  – Popularyzacja twórczości Andersena,
  – Inicjowanie zainteresowań czytelniczych wśród najmłodszych,
  – Pobudzanie wyobraźni dziecięcej,
  – Rozwijanie aktywności twórczej, wrażliwości estetycznej oraz uzdolnień plastycznych dzieci.
 3. TEMATYKA KONKURSU
  Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy plastycznej przedstawiającej samego siebie w ulubionej baśni Andersena. Przedstawienie siebie jako osoby np. pomagającej Kajowi i Gerdzie w ucieczce przed Królową Śniegu, opiekującej się Brzydkim Kaczątkiem, pocieszającej małą Calineczkę.
 4. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
  – Prace plastyczne mogą być wykonane w dowolnej technice rysunkowej lub malarskiej – pastele, akwarela, farby plakatowe, kredki, węgiel itp.
  – Format pracy plastycznej A4,
  – Do pracy należy dołączyć metryczkę zawierającą dane: imię i nazwisko autora, adres, numer telefonu, adres mailowy, wiek autora,
  – Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na bezpłatne wykorzystanie prac konkursowych w ramach działalności Organizatora.
 5. KATEGORIE WIEKOWE
  Dzieci w wieku szkolnym (7-10 lat).
 6. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA PRAC KONKURSOWYCH
  Prace należy dostarczyć do Wypożyczalni dla Dzieci i Młodzieży Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wodzisławiu Śląskim lub wybranej filii do  30 kwietnia 2021, do godz. 16.00.
 7. OCENA PRAC KONKURSOWYCH
  – Nad przebiegiem konkursu czuwać będzie komisja konkursowa powołana przez Dyrektora Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wodzisławiu Śląskim,
  – Kryteria oceny pracy plastycznej: ogólne wrażenie artystyczne, oryginalność pomysłu, kreatywność oraz estetyka, samodzielność wykonania pracy.
 8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
  – Administratorem danych osobowych udostępnionych przez uczestników konkursu jest Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wodzisławiu Śląskim,
  – Dane osobowe przetwarzane będą w celu komunikacji z uczestnikami konkursu oraz w celu przekazania nagrody zwycięzcom oraz ogłoszenia wyników konkursu. Dane osobowe mogą być również przetwarzane na podstawie i w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa,
  – Przekazanie przez uczestników danych osobowych organizatorowi ma charakter dobrowolny. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania,
  – Okres przetwarzania danych osobowych uczestników trwa od momentu ich przekazania organizatorowi do zakończenia konkursu, przekazania nagród laureatom i promocji konkursu za pośrednictwem mediów,
  – Uczestnik konkursu wyraża zgodę na publikowanie pracy oraz wizerunku w materiałach promocyjnych związanych z konkursem, prezentacjach pokonkursowych, na stronach internetowych, profilach na portalach społecznościowych oraz w innych formach utrwaleń.
 9. NAGRODY
  – Lista laureatów konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wodzisławiu Śląskim,
  – Zwycięzcom konkursu zostaną indywidualnie wręczone nagrody  w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej. Nagrodzone prace zostaną wyeksponowane na wystawie pokonkursowej w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej.