• 27 września 2021
Projekt BLISKO - Bibliospacer - Grupowe Zdjęcie Uczestników W RPR Trzy Wzgórza

W sobotę 25 września odbył się BiblioSpacer śladami dawnego Wodzisławia, w ramach którego mieszkańcy mieli okazję poznać historię swojego miasta. Wydarzenie rozpoczęło się w naszej Bibliotece wykładem (wraz z prezentacją) na temat przeszłości Wodzisławia Śląskiego, poprowadzonym przez Sławomira Kulpę, dyrektora miejskiego Muzeum, który był również przewodnikiem wycieczki. Następnie uczestnicy spotkania wyruszyli na spacer szlakiem wodzisławskich zabytków, odwiedzając m. in. Kościół Ewangelicki. Trzygodzinna wędrówka zakończyła się w Rodzinnym Parku Rozrywki Trzy Wzgórza wspólnym piknikiem.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w naszym BiblioSpacerze. Szczególne podziękowania kierujemy do naszego przewodnika Sławomira Kulpy oraz Dawida Jęczmionki, pracownika Muzeum w Wodzisławiu Śląskim, które jest partnerem naszego projektu Biblioteka Blisko Ciebie. Dziękujemy również księdzu Danielowi Ferkowi, proboszczowi wodzisławskiej Parafii Ewangelicko-Augsburskiej za udostępnienie zabytkowej świątyni.

BiblioSpacer to jedna z wielu inicjatyw, które zaplanowaliśmy razem z partnerami i lokalnymi liderami dla mieszkańców miasta w ramach projektu Biblioteka Blisko Ciebie.

Projekt Biblioteka Blisko Ciebie został zrealizowany przez:

  • Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0.
  • Ministerstwo Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu.
    Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 – 2025.
  • Narodowe Centrum Kultury