• 7 czerwca 2019
Biblioteka To Zespół

W bieżącym roku Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wodzisławiu Śląskim ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury otrzymała dofinansowanie na dwa projekty kulturalne – Wodzisławskie Chotomalia oraz Biblioteka to zespół. Celem projektu Biblioteka to zespół, będzie uzyskanie przez bibliotekarzy nowych kompetencji zawodowych, wykraczających poza standardowe umiejętności bibliotekarskie. Działania prowadzone będą w obszarach: praca z czytelnikiem, marketing, nowe technologie oraz ich zastosowanie, rozwijanie własnej kreatywności, a także zacieśnianie relacji w zespole. Mają one na celu przygotowanie pracowników biblioteki do radzenia sobie z problemami, jakie napotykają w pracy zawodowej. Projekt realizowany będzie w okresie od 22.06.2019 do 06.12.2019, udział w nim wezmą bibliotekarze pracujący w bibliotekach publicznych na terenie Wodzisławia Śląskiego oraz powiatu wodzisławskiego (łącznie 9  bibliotek w powiecie oraz 22 filie biblioteczne). Koszt przedsięwzięcia to 19.000 zł, w tym dotacja MKiDN 14.000 zł.