• 15 czerwca 2016
Biesiada Rycerska 7

Przedostatnia atrakcja, którą przygotowaliśmy dla dzieci w ramach projektu Średniowieczne potyczki z Sienkiewiczem była niespodzianką w postaci pokazów Bractwa Rycerskiego Zamku Będzin. Bractwo zajmuje się odtwórstwem historycznym średniowiecza przełomu XIV i XV wieku. Koncentruje się na rekonstrukcji kultury materialnej okresu późnego średniowiecza, organizuje turnieje rycerskie oraz pokazy.

Dzieci biorące udział w naszym dzisiejszym plenerowym spotkaniu, miały okazje dzięki Bractwu zapoznać się z życiem w okresie średniowiecza, przebrać się w oryginalne stroje z epoki, zapoznać się z elementami uzbrojenia rycerskiego (kolczugi, tarcze, miecze), wziąć udział w bitwie rycerskiej, strzelaniu do tarczy, zabawach średniowiecznych oraz zobaczyć inscenizacje odbicia zakładnika. Wszystkie te niecodzienne atrakcje odbyły się dzięki projektowi Średniowieczne potyczki z Sienkiewiczem dofinansowanemu przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.