W tym miesiącu nastąpiło rozliczenie dotacji otrzymanej na zakup i instalację systemu bibliotecznego SOWA w Internecie w wysokości 30.000 PLN ze środków finansowych przekazanych przez Zarząd Powiatu Wodzisławskiego w roku budżetowym 2006.

W kwocie tej zawarta jest m.in. opłata za oprogramowanie SOWA (18.122 PLN, zakup i instalacja nowego serwera (6.100 PLN), szkolenie (1.810 PLN)oraz zakup dwóch drukarek (630 PLN).

Biblioteka składa serdeczne podziękowanie za przekazane środki finansowe, które umożliwiły zakup specjalistycznego oprogramowania i umieszczenie zbiorów bibliotecznych na stronie internetowej. Działania te ułatwią mieszkańcom powiatu szerszy dostęp do zasobów naszej biblioteki.