Z radością informujemy, iż dzięki darowi pieniężnemu ks. Prałata Boguława Płonki zakupiliśmy program do dygitalizacji zbiorów bibliotecznych Document Express Professional, umożliwiający konwersję plików graficznych do formatu DjVu . Rozpoczęliśmy w ten sposób proces dygitalizacji naszych zbiorów ze szczególnym uwzględnieniem zbiorów regionalnych. Zapraszamy na stronę Śląskiej Biblioteki Cyfrowej, gdzie na bieżąco będzie można korzystać z zasobów cyfrowych naszej biblioteki.