GRAJEWSKI ANDRZEJ - WYGNANIE. KOŚCIÓŁ KATOWICKI W CZASACH STALINOWSKICH

Wygnanie jest opisem konfliktu między władzą komunistyczną a Kościołem na Górnym Śląsku w latach 1945-1956. W listopadzie 1952 roku trzej biskupi śląscy, którzy wystąpili w obronie nauczania religii, zostali skazani na wysiedlenie z diecezji katowickiej. Grajewski, opierając się na tajnych materiałach operacyjnych komunistycznych organów bezpieczeństwa, a także dokumentach kościelnych, przedstawia niejasne kulisy tamtych wydarzeń. Opisuje zarówno tych, których nie udało się złamać stalinowskiemu systemowi represji, jak i tych, którzy ulegli. Trwających wiernie przy biskupach, jak i agenturę działającą dla UB. Stawia pytania o znaczenie tamtych wydarzeń dla dalszych losów Kościoła katowickiego. Książka doczekała się trzech wydań. Ostatnie z nich miało miejsce w Księgarni św. Jacka w 2002 roku i stanowi kanwę radiowej adaptacji. Czyta Andrzej Warcaba.

Czas trwania płyty: CD Numer katalogowy w bibliotece: 1192 Czas trwania płyty: MP3 Numer katalogowy w bibliotece: 1312