JASTRUN TOMASZ - ŻYCIE ANNY WALENTYNOWICZ

Książka Tomasza Jastruna Życie Anny Walentynowicz ukazała się po raz pierwszy w 1985 roku nakładem podziemnej Niezależnej Oficyny Wydawniczej. Dzieje tytułowej bohaterki, spisane na podstawie jej własnej relacji, obejmują okres do 1984 roku i pozostają w wersji niezmienionej, to jest takiej, jaką Anna Walentynowicz zgodziła się opublikować w NOW. Niniejsze drugie wydanie poszerzone jest jedynie o wstęp, dopisany przez Tomasza Jastruna w styczniu 2011 roku. Audiobook zawiera pełną wersję tekstu. Czytają: Beata Rakowska, Tomasz Jastrun (słowo wstępne).

Anna Walentynowicz jest jedną z najważniejszych postaci wydarzeń z Sierpnia 1980 roku, które doprowadziły do powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Urodziła się w 1929 roku w Równem na Wołyniu. W 1950 roku, po ukończeniu kursu spawaczy, rozpoczęła pracę w Stoczni Gdańskiej, a w 1970 roku brała udział w protestach na Wybrzeżu. Od 1978 była członkiem Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża. Kolportowała prasę niezależną, pisała artykuły dla “Robotnika Wybrzeża”,  udostępniała również swoje mieszkanie opozycji jako punkt kontaktowy. Poza działalnością zawodową i związkową, opiekowała się i pomagała ludziom chorym i starszym. Rozwiązanie przez zarząd Stoczni Gdańskiej umowy o pracę z Anną Walentynowicz stało się jedną z bezpośrednich przyczyn wybuchu strajku w sierpniu 1980 roku. W okresie stanu wojennego była 3-krotnie internowana, później zaś wielokrotnie zatrzymywana na „48 godzin”. Zdecydowanie sprzeciwiała się idei i uzgodnieniom “Okrągłego stołu”. W 2006 roku została odznaczona Orderem Orła Białego. Zginęła 10 kwietnia 2010 roku w katastrofie prezydenckiego Tupolewa Tu-154 pod Smoleńskiem.

Czas trwania płyty: MP3 Numer katalogowy w bibliotece: 602