• 4 marca 2016
Już Taki Jestem

Zapraszamy uczniów gimnazjum do udziału

w XVII Powiatowym Konkursie Recytatorskim

pod hasłem

JUŻ TAKI JESTEM…

KONKURS ODBĘDZIE SIĘ 10 MARCA 2016

W MIEJSKIEJ I POWIATOWEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM

 

REGULAMIN KONKURSU

 

 1. Warunkiem udziału w konkursie jest przygotowanie recytacji dwóch wybranych utworów z zakresu literatury polskiej lub obcej (wiersz i fragment prozy).
 2. Teksty powinny być dobrane do indywidualnych predyspozycji recytującego.
 3. Łączny czas recytacji obu utworów nie może przekraczać 7 minut.
 4. Szkoła może zgłosić trzech uczestników do konkursu. W przypadku szkół, które mają powyżej 15 oddziałów – pięciu uczestników.
 5. Członkowie jury nie oceniają swoich uczniów.
 6. Komisja dokonuje oceny według następujących kryteriów: – dobór repertuaru, interpretacja tekstu, kultura słowa, ogólny wyraz artystyczny.
 7. Wypełnione karty zgłoszenia (wg wzoru – Załącznik nr 1) prosimy przesyłać na adres:   recytatorskiG4@interia.pl najpóźniej do dnia 28.02.2016 r.
 8. Do 10.03.2016 należy przekazać organizatorowi Konkursu zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku podpisaną przez rodziców uczestnika konkursu. (Załącznik nr 2)
 9. Laureaci konkursu będą typowani do udziału w REJONOWYM KONKURSIE RECYTATORSKIM „SŁOŃCE, SŁOŃCE I ŻYCIE” (Organizator – Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej Dom Kultury im. Wiktorii Kubisz w Bielsku-Białej).

  Zgodnie z regulaminem tego etapu młodzież przygotowuje 2 utwory poetyckie i 1 fragment prozy. Drugi utwór poetycki jest utworem dodatkowym, który uczestnicy recytują tylko na specjalne życzenie jury konkursu.

UWAGI ORGANIZACYJNE

 •  Miejsce: Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wodzisławiu Śl. ul. I. Daszyńskiego 2
 • rozpoczęcie konkursu – 10 marca 2016 r., godz. 900
 • przerwa  – 11.30 – 12.00
 • zakończenie, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród – ok. godziny 1430

Organizatorzy XVII Powiatowego Konkursu Recytatorskiego:

 • Zespół Szkół nr 1 w Wodzisławiu Śl., ul Armii Ludowej 11, tel.(32) 4569562
 • Urszula Kipich tel. 791 270 939, Ewelina Kołodziejska tel. 695 047 390
 • Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wodzisławiu Śl.