• 23 lutego 2017
Konkurs Już Taki Jestem…

ZAPRASZAMY UCZNIÓW GIMNAZJUM DO UDZIAŁU

W XVIII POWIATOWYM KONKURSIE RECYTATORSKIM

POD HASŁEM

JUŻ TAKI JESTEM…

Długo wędrowałem, zanim doszedłem do siebie… Tadeusz Różewicz

Celem konkursu jest krzewienie kultury żywego słowa, rozbudzanie wrażliwości u młodych odbiorców,  a także propagowanie literatury pięknej wśród młodzieży naszego powiatu. Konkurs odbędzie się 15.03.2017 r. (środa) w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Wodzisławiu Śl.

REGULAMIN KONKURSU

 1. Warunkiem udziału w konkursie jest przygotowanie recytacji dwóch wybranych utworów z  zakresu literatury polskiej lub obcej (wiersz i fragment prozy).
 2. Teksty powinny być dobrane do indywidualnych predyspozycji recytującego.
 3. Łączny czas recytacji obu utworów nie może przekraczać 7 minut.
 4. Szkoła może zgłosić trzech uczestników do konkursu. W przypadku szkół,które mają powyżej 15 oddziałów – pięciu uczestników.
 5. Członkowie jury nie oceniają swoich uczniów.
 6. Komisja dokonuje oceny według następujących kryteriów: dobór repertuaru, interpretacja tekstu, kultura słowa, ogólny wyraz artystyczny.
 7. Wypełnione karty zgłoszenia (wg wzoru – Załącznik nr 1) prosimy przesyłać na adres: recytatorskiG4@interia.pl najpóźniej do dnia 04.03.2017 r. Do 15.03.2017 należy przekazać organizatorowi Konkursu zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku podpisaną przez  rodziców uczestnika konkursu. (Załącznik nr 2).
 8. Laureaci konkursu będą typowani do udziału w REJONOWYM KONKURSIE RECYTATORSKIM „SŁOŃCE, SŁOŃCE I ŻYCIE” (Organizator – Regionalny  Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej Dom Kultury im. Wiktorii Kubisz w Bielsku-Białej) Młodzież przygotowuje do tego etapu konkursu 3 utwory: 2 utwory poetyckie i 1 fragment prozy. Drugi utwór poetycki jest utworem dodatkowym, który uczestnicy recytują tylko na specjalne życzenie jury konkursu.

UWAGI ORGANIZACYJNE

 •  Miejsce: Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wodzisławiu Śl., ul. I. Daszyńskiego 2
 • rozpoczęcie konkursu – 15 marca 2017 r., godz. 900
 • przerwa –   1130– 1200 
 • zakończenie, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród – ok. godziny 1430 

ORGANIZATORZY XVIII POWIATOWEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO

 • Zespół Szkół nr 1 w Wodzisławiu Śl., ul Armii Ludowej 11, tel.(32) 4569562 Urszula Kipich tel. 791 270 939
 • Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wodzisławiu Śl.