23 Kwietnia – ŚWIATOWY DZIEŃ KSIĄŻKI

23 kwietnia – ŚWIATOWY DZIEŃ KSIĄŻKI

Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich – doroczne święto organizowane przez UNESCO w celu promocji czytelnictwa, edytorstwa i ochrony własności intelektualnej za pomocą praw autorskich. Dzień ten po raz pierwszy obchodzono w 1995 roku. A co można robić w takim…