• 29 stycznia 2022
Konkurs NA INICJATYWY LOKALNE

30 grudnia 2021 Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wodzisławiu Śląskim ogłosiła konkurs na inicjatywy lokalne w ramach projektu “Biblioteka BLISKO Ciebie” realizowanego w ramach Kierunku interwencji 4.1 BLISKO – Biblioteka / Lokalność / Inicjatywy / Społeczność / Kooperacja / Oddolność Priorytet 4 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025, którego operatorem jest Narodowe Centrum Kultury.

W konkursie na inicjatywy lokalne w ramach projektu „Biblioteka BLISKO Ciebie” wpłynęło 10 wniosków. Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Dyrektora nr 24/2021 z dnia 30.12.2021r.  wyłoniła 3 projekty:

  1. Stowarzyszenie Nasz Wodzisław ul. Styczyńskiego 2, 44-300 Wodzisław Śląski, CAS – “Larpowanie z Biblioteką w Wodzisławiu”.
  2. Stowarzyszenie Przy Dziupli ul. Czyżowicka 29 b, 44-300 Wodzisław Śląski  – “Sensoryczne czytadełka”.
  3. Classic Ballanga Teatr, ul. Styczyńskiego 2, 44-300 Wodzisław Śląski – “Ballady i romanse w Bibliotece w Wodzisławiu Śląskim”.

Wyżej wymienione projekty inicjatyw spełniły wszystkie niezbędne kryteria formalne i merytoryczne. Celem naboru wniosków było zainicjowanie nowych działań kulturalnych, które przyczynią się do zaangażowania mieszkańców powiatu wodzisławskiego w tworzenie kultury, wzmocnią zaangażowanie Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w życie społeczności lokalnej, odkryją i rozwiną potencjał oraz kapitał kulturowy społeczności lokalnej.