• 7 października 2015
Pippi Pończoszanka

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

w Wodzisławiu Śląskim

zaprasza dzieci do wzięcia udziału w konkursie recytatorskim

z okazji 70. rocznicy pierwszego wydania powieści Astrid Lindgren

Pippi Pończoszanka

REGULAMIN KONKURSU

  1. Przedmiotem konkursu jest recytacja fragmentu tekstu z książki Astrid Lindgren Pippi Pończoszanka,
  2. W konkursie mogą uczestniczyć dzieci z klas IV Szkół Podstawowych z terenu miasta Wodzisławia Śl.,
  3. Każdy uczestnik prezentuje jeden wybrany fragment tekstu z książki Astrid Lindgren Pippi Pończoszanka (do 4 minut recytacji),
  4. Ocenie podlegać będzie interpretacja tekstu oraz wyraz artystyczny odpowiedni do prezentowanego fragmentu (strój, rekwizyty),
  5. Każda placówka może zgłosić do udziału 1 lub 2 uczestników,
  6. Zgłoszenia udziału należy dokonać do dnia 24.10.2015 w Wypożyczalni dla Dzieci i Młodzieży MiPBP w Wodzisławiu Śl. na karcie zgłoszeniowej,
  7. Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko dziecka, tytuł rozdziału prezentowanego fragmentu, nr i adres placówki, wiek dziecka oraz imię i nazwisko opiekuna,
  8. Konkurs odbędzie się 5.11.2015 roku w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Wodzisławiu Śl, ul. Daszyńskiego 2, o godzinie 10.00
  9. Laureaci i uczestnicy konkursu otrzymają nagrody i dyplomy

Wszelkie informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Wypożyczalni dla Dzieci i Młodzieży (tel. 32 455-29-83 wewn. 39), Urszula Dziura, Martyna Borowiec.