• 13 kwietnia 2016
Moja Rodzina Mój świat

Urząd Miasta Wodzisławia Śl. oraz Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

zapraszają dzieci i młodzież do wzięcia udziału w VII edycji miejskiego konkursu plastycznego

pt. MOJA RODZINA – MÓJ ŚWIAT

Konkurs organizowany jest w ramach obchodów IX Metropolitalnego Święta Rodziny.

Honorowy patronat nad konkursem objął Prezydent Miasta Mieczysław Kieca.

 REGULAMIN KONKURSU

 1. Konkurs przeznaczony jest dla  dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjum, 
 2. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej prezentującej rodzinę jako miejsce bliskie, bezpieczne – gdzie wspólnie spędzamy czas, podejmujemy działania  dotyczące różnych sfer naszego życia, bawimy się czy odpoczywamy,
 3. Prace, powinny być wykonane na papierze w dowolnej technice rysunkowej – pastele, akwarela, farby plakatowe, kredki, węgiel itp. (prace wykonane inną techniką nie będą podlegać ocenie),
 4. Format pracy A3,
 5. Prace będą oceniane w następujących kategoriach wiekowych: I kategoria od I do III klasy SP, II kategoria od IV do VI klasy SP, III kategoria – klasy gimnazjalne,
 6. Prace powinny być czytelnie opisane (imię, nazwisko, klasa, temat pracy, adres i nazwa placówki oraz imię i nazwisko opiekuna),
 7. Prace powinny być przesłane lub złożone osobiście w Wypożyczalni dla Dzieci i Młodzieży naszej Biblioteki,
 8. Prace zostaną ocenione przez Komisję konkursową powołaną przez Organizatora,
 9. Ocenie podlegać będzie wyraz artystyczny, pomysłowość pracy, samodzielność wykonania,
 10. Termin składania prac upływa z dniem 30.04.2016,
 11. Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody i wyróżnienia,
 12. Nagrodzone prace zostaną wystawione w Bibliotece,
 13. O terminie rozdania nagród i otwarcia wystawy uczestnicy zostaną powiadomieni telefonicznie,
 14. Nadesłane prace stają się własnością Organizatora i nie będą zwracane autorom.

Wszelkie informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Wypożyczalni dla Dzieci i Młodzieży – tel. 032 455-29-83 wewn. 39 ; Urszula Dziura, Martyna Borowiec.

Metropolitalne Święto Rodziny - prezydent