• 17 listopada 2015
Christmas Free

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wodzisławiu Śląskim

zaprasza uczniów do wzięcia udziału

w VIII edycji świątecznego konkursu plastycznego

pt. CICHA NOC, ŚWIĘTA NOC z cyklu MOJE ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA

Regulamin konkursu :

 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów miasta Wodzisławia Śl.;
 2. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej na temat betlejemskiej bożonarodzeniowej nocy, jej symbolice, radości, nadziei oraz tajemnicy związanej z narodzeniem Jezusa Chrystusa;
 3. Prace powinny być wykonane w dowolnej technice rysunkowej, malarskiej (farby, pastele, węgiel itp.), na papierze.  Prace wykonane inną techniką nie będą podlegać ocenie konkursowej;
 4. Format pracy: A4 lub A3;
 5. Prace będą oceniane w następujących kategoriach wiekowych: kl. I-III, kl. IV- VI i kl. I –III gimnazjum;
 6. 6. Prace powinny być czytelnie opisane (imię, nazwisko, wiek, klasa, nazwa szkoły oraz imię i nazwisko opiekuna);
 7. Prace powinny być przesłane lub złożone osobiście w Wypożyczalni dla Dzieci i Młodzieży MiPBP w Wodzisławiu Śl.;
 8. Prace zostaną ocenione przez Komisję konkursową powołaną przez Organizatora;
 9. Termin składania prac upływa z dniem 18.12.2015;
 10. Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody i wyróżnienia;
 11. Nagrodzone prace zostaną wystawione w Bibliotece;
 12. O wynikach i terminie rozdania nagród uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie;
 13. Lista laureatów konkursu: imię, nazwisko, miejsce, będzie opublikowana na stronie internetowej biblioteki;
 14. Nadesłane prace stają się własnością Organizatora i nie będą zwracane autorom.

 Wszelkie informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Wypożyczalni dla Dzieci i Młodzieży – tel. 32 455-29-83 wewn. 39