• 31 grudnia 2018
Książki 5

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wodzisławiu Śląskim otrzymała dofinansowanie na zakup nowości wydawniczych w 2018 roku ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa w wysokości 48.000 zł. zgodnie z umową nr BN/1804/2018 z dnia 09.07.2018 r. dotyczącą dofinansowania zadania w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych. Jest to dotacja wyższa o 4800 zł w porównaniu do roku 2017. Pieniądze te w całości zostaną przeznaczone na zakup nowości książkowych dla centrali oraz 7 filii bibliotecznych.

Z dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2018 roku zakupiono 2167 woluminów. Dla centrali przeznaczono 34.534,47 zł, za które zakupiono 1461 egzemplarzy. Dla filii przeznaczono 13.465,53 zł, za które zakupiono 706 egzemplarzy.