• 8 lipca 2016
Lucjan Wroński 2

Niezwykły człowiek… Niezwykła książka…
7 lipca 2016 otrzymaliśmy wyjątkowy dar… odwiedził nas syn Alojzego Pawła Józekowskiego, mieszkańca Wodzisławia Śl. (do rozpoczęcia II wojny), żołnierza, oficera Wojska Polskiego, szkolonego w słynnej szkole cichociemnych w Anglii. Jego wspomnienia to zapis skomplikowanych losów żołnierza na obczyźnie w służbie Polsce oraz okres powojenny, już w wolnej Ojczyźnie, w której niezłomna postawa, wojenny życiorys oraz odwaga cywilna kosztowały wysoką cenę… Serdecznie dziękujemy p. mecenasowi Lucjanowi Wrońskiemu za kontakt z rodziną bohatera z Wodzisławia. Zapraszamy do lektury!