• 1 stycznia 2016
Otwórz Książkę – Logo

Otwórz Książkę to cyfrowa kolekcja książek naukowych polskich uczonych reprezentujących różne dziedziny wiedzy. Z pomocą nowych technologii chcemy zwiększyć dostępność publikacji naukowych zarówno w kręgu środowiska akademickiego, jak poza nim.

Serwis Otwórz Książkę jest prowadzony w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego (ICM UW) w ramach Platformy Otwartej Nauki – ośrodka rozwoju otwartych zasobów naukowych, a także wiedzy i kompetencji w zakresie otwartych modeli komunikacji naukowej i dystrybucji wiedzy.

Projekt jest objęty honorowym patronatem Prezesa Polskiej Akademii Nauk. Realizowany był przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego.

Więcej informacji TUTAJ