• 6 maja 2021

Plakat na 100-lecie Powstań Śląskich 1919-1920-1921 - konkurs plastyczny do 31 maja 2021

 

MIEJSKA I POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM
OGŁASZA
KONKURS PLASTYCZNY 

PLAKAT NA
100-LECIE POWSTAŃ ŚLĄSKICH

1919-1920-1921

TERMIN SKŁADANIA PRAC: 31 MAJA 2021

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU DZIECI, MŁODZIEŻ ORAZ OSOBY DOROSŁE
ATRAKCYJNE NAGRODY CZEKAJĄ!

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO „PLAKAT NA STULECIE POWSTAŃ ŚLĄSKICH 1919-1920-1921”

 1. ORGANIZATOR
  Organizatorem konkursu jest Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna ul. Daszyńskiego 2, 44-300 Wodzisław Śląski.
  Współorganizatorem konkursu jest:
  Muzeum w Wodzisławiu Śląskim ul. Kubsza 2, 44-300, Wodzisław Śląski.
 2. CELE KONKURSU
  – Pogłębienie wiedzy na temat lokalnej historii, szczególnie wiedzy dotyczącej powstań na Górnym Śląsku w latach 1919-1921,
  – Promowanie postaw patriotycznych i odpowiedzialności obywatelskiej,
  – Kształtowanie i rozbudzanie wrażliwości artystycznej,
  – Pobudzanie wyobraźni,
  – Rozwijanie aktywności twórczej.
 3. TEMATYKA KONKURSU
  Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie plakatu upamiętniającego setną rocznicę wybuchu Powstań Śląskich 1919-1920-1921.
 4. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
  – Konkurs adresowany jest zarówno do dzieci, młodzieży jak i dorosłych mieszkańców powiatu wodzisławskiego,
  – Każdy uczestnik może nadesłać 1 pracę konkursową formatu A-3 lub A-2, wykonaną dowolną techniką,
  – Do pracy należy dołączyć metryczkę zawierającą dane: imię i nazwisko autora, adres, numer telefonu, adres mailowy, wiek autora lub kategorię wiekową,
  – Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na bezpłatne wykorzystanie prac konkursowych w ramach działalności Organizatora.
 5. KATEGORIE WIEKOWE
  – I grupa – dzieci do 14 roku życia,
  – II grupa – młodzież i dorośli.
 6. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA PRAC KONKURSOWYCH
  Prace należy dostarczyć bądź przesłać w terminie do 31 maja 2021 na adres:
  – Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wodzisławiu Śląskim, ul. Daszyńskiego 2, 44-300,
  – Muzeum w Wodzisławiu Śląskim, Rynek 24 (biura Muzeum), 44-300.
 7. OCENA PRAC KONKURSOWYCH
  – Nad przebiegiem konkursu czuwać będzie komisja konkursowa powołana przez Dyrektora Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wodzisławiu Śląskim oraz Dyrektora Muzeum w Wodzisławiu Śląskim,
  – Kryteria oceny pracy plastycznej: ogólne wrażenie artystyczne, oryginalność pomysłu, kreatywność oraz estetyka, samodzielność wykonania pracy.
 8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
  – Administratorem danych osobowych udostępnionych przez uczestników konkursu jest Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wodzisławiu Śląskim oraz Muzeum w Wodzisławiu Śląskim,
  – Dane osobowe przetwarzane będą w celu komunikacji z uczestnikami konkursu oraz w celu przekazania nagrody zwycięzcom oraz ogłoszenia wyników konkursu. Dane osobowe mogą być również przetwarzane na podstawie i w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa,
  – Przekazanie przez uczestników danych osobowych organizatorowi ma charakter dobrowolny. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania,
  – Okres przetwarzania danych osobowych uczestników trwa od momentu ich przekazania organizatorowi do zakończenia konkursu, przekazania nagród laureatom i promocji konkursu za pośrednictwem mediów,
  – Uczestnik konkursu wyraża zgodę na publikowanie pracy oraz wizerunku w materiałach promocyjnych związanych z konkursem, prezentacjach pokonkursowych, na stronach internetowych, profilach na portalach społecznościowych oraz w innych formach utrwaleń.
 9. NAGRODY
  – Lista laureatów konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wodzisławiu Śląskim,
  – Zwycięzcom konkursu zostaną indywidualnie wręczone nagrody , ufundowane przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Wodzisławiu Śląskim, Muzeum w Wodzisławiu Śląskim oraz sponsorów. Rozdanie nagród odbędzie się przy Pomniku Powstań Śląskich (ul. Wałowa 29). Nagrodzone prace zostaną wyeksponowane na wystawie pokonkursowej w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Wodzisławiu Śląskim.