Natalia Jankowska-Urant jest jaworznianką od pokoleń, absolwentką Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego, Architektury Wnętrz Centrum Nauki i Biznesu w Katowicach oraz Podstawowej Szkoły Muzycznej w Jaworznie. Z zawodu jest diagnostą laboratoryjnym – mikrobiologiem, a z pasji i zamiłowania – malarką, która do malowania używa farb olejnych oraz różnych odcieni kawy, herbaty – pomysł i technika własna. Zamiłowanie, pasję tworzenia i artystyczne widzenie świata wyniosła z domu rodzinnego. Od lat współpracuje z jaworznickim malarzem Jackiem Gąsiorem, który jest jej nauczycielem, przewodnikiem i opiekunem w malarskim świecie. Zaczynała pod jego okiem w Stowarzyszeniu Twórców Kultury, potem w MCKiS, a obecnie maluje w pracowni znajdującej się w Teatrze Sztuk.

Prace pani Natalii Jankowskiej-Urant zostały już dostrzeżone i nagrodzone. Pani Natalia jest laureatką dwóch międzynarodowych konkursów plastycznych i sześciu ogólnopolskich. Osiągnięcia:

– 1 miejsce w konkursie organizowanym przez Ambasadę Meksykańską

– 1 miejsce w konkursie międzynarodowym “Mieszkam w Beskidach”,

– 1 miejsce w ogólnopolskim konkursie im. Władysława Ślewińskiego “Kwiaty polskie na Mazowszu”,

– 1 miejsce w ogólnopolskim konkursie “Świętokrzyski Czar”,

– 3 miejsce w ogólnopolskim konkursie “Muzeum widziane oczami artysty”,

– wyróżnienie w konkursie organizowanym przez Ambasadę Gruzińską

– wyróżnienie w konkursie międzynarodowym “Zapachy życia”,

– wyróżnienie w konkursie ogólnopolskim “Unia Kultur”,

– wyróżnienie w konkursie ogólnopolskim “Kompozycje”,

– wyróżnienie w konkursie ogólnopolskim “Grodzisk niezwykły”.