• 19 listopada 2019
Pouring 11

Pouring czyli malowanie przez rozlewanie, sposób tworzenia obrazów poprzez rozlewanie farb. Farba uzyskuje płynność dzięki połączeniu ze specjalnym medium, które wpływa na gęstość farby, jednak nie zmienia jej koloru, nasycenia, czy właściwości kryjących a jest bardziej plastyczna. Zabawa była przednia! Dziękujemy p. Joannie Królikowskiej za wprowadzenie w nową, nieznana technikę malowania i przekazanie pasji tworzenia!

Uczestników zajęć prosimy o odebranie prac do końca listopada.