• 17 września 2021
Projekt Biblioteka BLISKO Ciebie

Projekt Biblioteka BLISKO Ciebie realizowany jest przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Wodzisławiu Śląskim oraz:

  • Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0.
  • Ministerstwo Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu.
    Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 – 2025.
  • Narodowe Centrum Kultury