• 2 października 2017
Miś

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wodzisławiu Śl. zaprasza dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów szkół podstawowych do wzięcia udziału w miejskim konkursie plastycznym pt. Przyjaciele Misia Uszatka. Konkurs organizowany jest z okazji 60. rocznicy powstania literackiej postaci Misia Uszatka i 55. rocznicy ukazania się pierwszej wersji filmowej z sympatyczną postacią misia.

       REGULAMIN KONKURSU

 1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych miasta Wodzisław Śl.;

 2. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej prezentującej przygody Misia Uszatka i jego przyjaciół;
 3. Prace powinny być wykonane na papierze w technice rysunkowej lub malarskiej: pastele, akwarela, farby plakatowe, kredki, węgiel itp. (prace wykonane inną techniką nie będą podlegać ocenie);
 4. Format pracy: A4 i A3;
 5. Prace będą oceniane w następujących kategoriach wiekowych: I kategoria dzieci od 3 do 6 lat PP, II kategoria od I do III klasy SP;
 6. Prace powinny być czytelnie opisane (imię, nazwisko, wiek -klasa, temat pracy, adres i nazwa placówki oraz imię i nazwisko opiekuna);
 7. Prace powinny być przesłane lub złożone osobiście w Wypożyczalni dla Dzieci i Młodzieży naszej Biblioteki;
 8. Prace zostaną ocenione przez Komisję konkursową powołaną przez Organizatora;
 9. Ocenie podlegać będzie wyraz artystyczny, pomysłowość pracy, samodzielność wykonania;
 10. Termin składania prac upływa z dniem 20.10.2017;
 11. Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody i wyróżnienia;
 12. Nagrodzone prace zostaną wystawione w Bibliotece;
 13. O terminie rozdania nagród i otwarcia wystawy uczestnicy zostaną powiadomieni telefonicznie;
 14. Nadesłane prace stają się własnością Organizatora i nie będą zwracane autorom.

Wszelkie informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Wypożyczalni dla Dzieci i Młodzieży – tel. 032 455-29-83 wewn. 39 ; Urszula Dziura, Martyna Borowiec, Katarzyna Nowak.