• 10 sierpnia 2021

Przyjdź, zagraj, narysuj - Zajęcia literacko-plastyczne dla dzieci - Filia nr 1 Wilchwy

 

FILIA NR 1 WILCHWY
MIEJSKIEJ I POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM

ZAPRASZA NA

WAKACYJNE SPOTKANIA

PRZYJDŹ, ZAGRAJ, NARYSUJ…
ZAJĘCIA LITERACKO-PLASTYCZNE DLA DZIECI

17 SIERPNIA 2021 – wtorek, godz. 11.00
19 SIERPNIA 2021 – czwartek, godz. 11.00
24 SIERPNIA 2021 – wtorek, godz. 11.00
26 SIERPNIA 2021 – czwartek, godz. 11.00

 

Konkurs plastyczny" Asteriks, Lucky Luke i Mikołajek" na wykonanie ilustracji lub ilustracji komiksowej do przygód wybranego bohatera komiksów i książek Rene Goscinnego, lipiec-sierpień 2021

 

ASTERIKS, LUCKY LUKE I MIKOŁAJEK

PRZYPOMINAMY RÓWNIEŻ O TRWAJĄCYM KONKURSIE PLASTYCZNYM
NA WYKONANIE ILUSTRACJI LUB ILUSTRACJI KOMIKSOWEJ
DO PRZYGÓD WYBRANEGO BOHATERA KOMIKSÓW I KSIĄŻEK
RENE GOSCINNEGO

KONKURS ZORGANIZOWANY
Z OKAZJI 95. ROCZNICY URODZIN AUTORA

W RAMACH AKCJI

WAKACYJNE ZABAWY Z KSIĄŻKĄ!
CYKL ZAJĘĆ PLASTYCZNO-LITERACKICH DLA DZIECI

CZAS TRWANIA KONKURSU
1 LIPCA 2021 – 27 SIERPNIA 2021

PRACE NALEŻY DOSTARCZYĆ
DO WYPOŻYCZALNI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
LUB WYBRANEJ FILII BIBLIOTEKI

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
“ASTERIKS, LUCKY LUKE I MIKOŁAJEK”

 1. ORGANIZATOR
  Organizatorem konkursu jest Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wodzisławiu Śląskim ul. Daszyńskiego 2, 44-300 Wodzisław Śląski.
 2. CELE KONKURSU
  – Promowanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży,
  – Przybliżenie twórczości autora Rene Goscinnego,
  – Rozwijanie aktywności twórczej, wrażliwości estetycznej oraz uzdolnień plastycznych dzieci.
 3. TEMATYKA KONKURSU
  Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie ilustracji lub ilustracji komiksowej do przygód wybranego bohatera komiksów i książek Rene Goscinnego.
 4. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
  – Prace mogą być wykonane w dowolnej technice rysunkowej lub malarskiej – pastele, akwarela, farby plakatowe, kredki, węgiel, itp.
  – Format pracy: A3 lub A4,
  – Do pracy należy dołączyć metryczkę zawierającą dane: imię i nazwisko autora, adres, numer telefonu, adres mailowy.
 5. WIEK UCZESTNIKA
  Bez ograniczeń wiekowych.
 6. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA PRAC KONKURSOWYCH
  Prace należy dostarczyć do Wypożyczalni dla Dzieci i Młodzieży Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wodzisławiu Śląskim lub do wybranej filii do 27.08.2021.
 7. OCENA PRAC KONKURSOWYCH
  – Nad przebiegiem konkursu czuwać będzie komisja konkursowa powołana przez Dyrektora Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wodzisławiu Śląskim.
  – Kryteria oceny zgłoszonych prac: ogólne wrażenie artystyczne, oryginalność pomysłu, kreatywność oraz estetyka, samodzielność wykonania pracy.
 8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
  – Administratorem danych osobowych udostępnionych przez uczestników konkursu jest Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wodzisławiu Śląskim oraz Muzeum w Wodzisławiu Śląskim,
  – Dane osobowe przetwarzane będą w celu komunikacji z uczestnikami konkursu oraz w celu przekazania nagrody zwycięzcom oraz ogłoszenia wyników konkursu. Dane osobowe mogą być również przetwarzane na podstawie i w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa,
  – Przekazanie przez uczestników danych osobowych organizatorowi ma charakter dobrowolny. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania,
  – Okres przetwarzania danych osobowych uczestników trwa od momentu ich przekazania organizatorowi do zakończenia konkursu, przekazania nagród laureatom i promocji konkursu za pośrednictwem mediów,
  – Uczestnik konkursu wyraża zgodę na publikowanie pracy oraz wizerunku w materiałach promocyjnych związanych z konkursem, prezentacjach pokonkursowych, na stronach internetowych, profilach na portalach społecznościowych oraz w innych formach utrwaleń.
 9. NAGRODY
  – Lista laureatów konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wodzisławiu Śląskim,
  – Zwycięzcom konkursu zostaną indywidualnie wręczone nagrody w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej. Nagrodzone prace zostaną wyeksponowane na wystawie pokonkursowej w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej oraz filiach.