Fundacja Klucz

Dla Hitlera był człowiekiem do zadań specjalnych, dla aliantów najgroźniejszym człowiekiem w Europie. Uwolnił Mussoliniego. W Budapeszcie porwał syna admirała Horthyego i opanował siedzibę regenta na Zamku Królewskim uniemożliwiając zawarcie pokoju z aliantami. Planował likwidację Roosevelta, Churchilla i Stalina podczas konferencji w Teheranie, we Francji miał aresztować marszałka Pétaina, w Jugosławii ścigał Tito. Był współtwórcą Organizacji Gehlena, po wojnie współpracował z wieloma wywiadami, z izraelskim włącznie. Czyta Michał Breitenwald.

Czas trwania płyty: DAISY Numer katalogowy w bibliotece: 1522
Czas trwania płyty: DAISY Numer katalogowy w bibliotece: 1523
Czas trwania płyty: DAISY Numer katalogowy w bibliotece: 1524