• 1 września 2016
Stumilowy Las2

Zapraszamy wszystkie dzieci do udziału w miejskim konkursie plastycznym

SPOTKAJMY SIĘ W STUMILOWYM LESIE

KONKURS ORGANIZOWANY JEST W RAMACH OBCHODÓW 90 ROCZNICY

PIERWSZEGO WYDANIA KSIĄŻKI A. A. MILNE “KUBUŚ PUCHATEK”

REGULAMIN KONKURSU

 1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci przedszkolnych (4 do 6 lat) oraz uczniów klas I-III szkoły podstawowej,
 2. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej prezentującej Stumilowy Las i jego mieszkańców,
 3. Prace powinny być wykonane na papierze w dowolnej technice rysunkowej – pastele, akwarela, farby plakatowe, kredki, węgiel itp (prace wykonane inną techniką nie będą podlegać ocenie),
 4. Format pracy A4 lub A3,
 5. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych – I kategoria: dzieci od 4 do 6 lat, II kategoria: dzieci klas I do III szkoły podstawowej,
 6. Prace powinny być czytelnie opisane (imię i nazwisko, temat pracy, nazwa i adres placówki, klasa oraz imię i nazwisko opiekuna),
 7. Prace powinny być przesłane lub złożone osobiście w Wypożyczalni dla Dzieci i Młodzieży naszej Biblioteki,
 8. Prace zostaną ocenione przez Komisję konkursową powołaną przez Organizatora,
 9. Ocenie podlegać będzie wyraz artystyczny, pomysłowość pracy oraz samodzielność wykonania,
 10. Termin składania prac upływa 15.10.2016,
 11. Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody i wyróżnienia,
 12. Nagrodzone prace zostaną wystawione w Bibliotece,
 13. O terminie rozdania nagród i otwarcia wystawy uczestnicy zostaną powiadomieni telefonicznie,
 14. Nagrodzone prace stają się własnością Organizatora i nie będą zwracane autorom.

Wszelkie informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Wypożyczalni dla Dzieci i Młodzieży, tel. 032 455-29-83 (kontakt Urszula Dziura, Martyna Borowiec)