• 8 września 2015
Michał Rusinek 4

8 września 2015 w sali multimedialnej naszej Biblioteki odbyło się spotkanie autorskie dla młodzieży gimnazjalnej z Michałem Rusinkiem, doktorem habilitowanym nauk humanistycznych, polskim literaturoznawcą, tłumaczem, pisarzem, sekretarzem Wisławy Szymborskiej,  autorem wielu książek dla dzieci: „Co ty mówisz? Magia słów czyli retoryka dla dzieci”, „Powieki”, „Wierszyki domowe”, „Żółty świat Ryska. Bazgrajka”, „Zaklęcie na „w”, „Jak robić przekręty. Poradnik dla dzieci”, „Mały Chopin”, „Jak przeklinać? Poradnik dla dzieci” oraz dorosłych „Retoryka codzienna. Poradnik nie tylko językowy”, „Prowincjonalne zagadki kryminalne”, „Limeryki”, „Między retoryką a retorycznością”…

Spotkanie miało charakter wykładu na temat retoryki czyli sztuki przemawiania. Zgromadzona na sali młodzież zapoznała się z historią retoryki oraz jej podstawowymi zasadami, które powodują, że nasza wypowiedź jest odbierana i rozumiana przez innych. Dowiedzieliśmy się, iż o znaczeniu wypowiedzi decyduje nie tylko słowo, ale również to kto, gdzie i w jaki sposób te słowo wypowiada, że nasz język codzienny pełen jest metafor które obecne są nawet w instrukcjach obsługi codziennych urządzeń technicznych. Na koniec nie zabrakło również informacji na temat pracy naszego gościa w charakterze sekretarza p. Wisławy Szymborskiej – wzajemnych relacji, zainteresowań , sympatii.