• 25 marca 2019
Zawód Z Pasją 6

Dzisiaj, w ramach promocji czytelnictwa, w naszej bibliotece gościł krakowski pisarz i podróżnik Pan Roman Pankiewicz – autor pięciu książek o zawodach. W trakcie spotkania nasz gość w humorystyczny sposób przybliżył dzieciom 5 zawodów o szczególnym znaczeniu. Autor niezwykle obrazowo i w przystępny sposób, używając oryginalnych elementów stroju i rekwizytów (wojskowa kamizelka kuloodporna wraz z pasem oficerskim i pokrowcem na hełm, czapka i kurtka listonosza, kask i toporek strażacki, ubiór ratownika medycznego, stetoskop lekarski, apteczka) zaprezentował dziecięcej publiczności zawody takie jak: strażak, ratownik medyczny, policjant, listonosz oraz żołnierz. W trakcie spotkania nasz gość podkreślił jak ważne funkcje pełnią wymienione zawody w naszym codziennym życiu. Zgromadzona na sali dziecięca publiczność wzięła czynny udział w literackiej zabawie, wymyślając rymowanki prezentujące omawiane zawody.