Socha Halina Proj

Przypominamy zainteresowanym projektem literackim Haliny Sochy – spotykamy się już w poniedziałek,

15 stycznia, godz.17.00.