• 23 listopada 2020
Unieważnienie Postępowania
Miejska i Powiatowa Biblioteka informuje, że unieważnia zapytanie ofertowe w postępowaniu na “Sprzedaż energii elektrycznej w 2021 roku dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wodzisławiu Śląskim”. Przyczyną unieważnienia postępowania jest brak możliwości porównania złożonych ofert.