• 31 marca 2017
Projekt MKiDN

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wodzisławiu Śląskim otrzymała dofinansowanie z MKiDN w kwocie 22.000 zł pochodzące z Funduszu Promocji Kultury na realizację zadania pt. „Doświadczenie, wiedza i rozwój – warsztaty dla bibliotekarzy z powiatu wodzisławskiego”. Środki zostaną przeznaczone na organizację bezpłatnych wykładów i warsztatów metodycznych poprowadzonych dla bibliotekarzy w terminie wrzesień – październik 2017. Głównym celem zadania jest uzyskanie przez bibliotekarzy nowych umiejętności poprzez szkolenia, a przez to podniesienie standardów usług oferowanych użytkownikom bibliotek. Szkolenia mają na celu wzmocnić potencjał osobisty i zawodowy pracowników bibliotek, wpłynąć na poprawę komunikacji interpersonalnej i efektywność realizowanych zadań. Tematyką warsztatów i wykładów będzie m.in. wzmacnianie wizerunku bibliotekarza – autoprezentacja, prezentacja działalności bibliotek – formy promocji i aktywizacja czytelników, nowe technologie informatyczne, nowe czytelnictwo: e-booki, media społecznościowe w bibliotece.