• 16 października 2020
Książki 2

Informujemy, że w ramach Programu Wieloletniego Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa. Priorytet 1. Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wodzisławiu Śląskim otrzymała ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa dofinansowanie w wysokości 12.384,00 zł. na zakup nowości wydawniczych w 2020 roku.