• 16 stycznia 2019
Książki 2

Informujemy, że w 2018 roku ze środków samorządowych zakupiono 3744 woluminy za sumę 80.585,28 zł.

Dla centrali zakupiono 2750 woluminów na kwotę 59.431,03 zł.

Na filie zakupiono 994 woluminy na kwotę 21.154,25 zł.