Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wodzisławiu zaprasza uczniów do wzięcia udziału w II edycji konkursu plastycznego pt. „Mój tata i Ja” organizowanego z okazji III Metropolitalnego Święta Rodziny.

Regulamin :

1.                 Konkurs przeznaczony jest dla przedszkolaków 5 – 6 lat i uczniów szkół podstawowych ;

2.                 Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej na temat ojca, taty – jego ról w życiu rodzinnym – w domu, na spacerze, przy wspólnej zabawie jak i w życiu zawodowym. Prace mogą również przedstawiać portret ojca;

3.                 Prace, powinny być wykonane malarską techniką plastyczną (prace wykonane inną techniką nie będą podlegać ocenie), na dowolnym materiale: papier, szkło, drewno, płótno, blejtram;

4.                 Format pracy: A4 lub A 3;

5.                 Prace będą oceniane w następujących kategoriach wiekowych: grupy przedszkolne, 7 – 10 lat i 11 – 13 lat ;

6.                 Prace powinny być czytelnie opisane ( imię, nazwisko, wiek, nazwa szkoły);

7.                 Prace powinny być przesłane lub złożone osobiście w Wypożyczalni dla Dzieci      i Młodzieży naszej Biblioteki;

8.                 Prace zostaną ocenione przez Komisję konkursową powołaną przez Organizatora;

9.                 Termin składania prac upływa z dniem 15 maj 2010;

10.             Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody i wyróżnienia;

11.             Nagrodzone prace zostaną wystawione w Bibliotece;

 

12.             Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 24 maja 2010;

13.             Nadesłane prace stają się własnością Organizatora i nie będą zwracane autorom.

 

Wszelkie informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Wypożyczalni dla Dzieci   i Młodzieży – tel. 032 455-29-83 wewn. 39 ; Urszula Dziura i Iwona Cąkała